logo

ul. Fabryczna 18, 53-609 Wrocław Tel: +48 605 512 512

door-to-door

(ang.) od drzwi do drzwi

Rodzaj usługi dodatkowej do usług serwisowych polegający na odebraniu przedmiotu serwisu bezpośrednio od jego użytkownika i dostarczeniu go z powrotem po zakończniu naprawy. Stosowany przeważnie w odniesieniu do napraw komputerów i drobnego sprzętu elektronicznego, z wykorzystaniem usług kurierskich opłacanych przez serwis.

Unikatowa usługa na rynku dolnośląskim

Od 2012 roku wprowadziliśmy do naszej oferty dodatkową usługę polegającą na zapewnieniu pełnej obsługi pojazdu od momentu jego powierzenia naszemu serwisowi. Niezależnie od zakresu prac do wykonania zapewniamy:

  • Odbiór pojazdu pod wskazanym adresem
  • Wykonanie zamówionej usługi zarówno w zakresie serwisu jak i obsługi bieżącej
  • Dostarczenie pojazdu z powrotem pod wskazany adres

W przypadku pojazdów, których stan techniczny lub prawny (brak ważnego badania technicznego) uniemożliwia samodzielne poruszanie się po drodze publicznej, odbieramy pojazd własną lawetą.